Hur räknar jag ut ränta på ett lån?

Hur gör man då för att räkna ut räntan för ett lån själv?
Det allra viktigaste att komma ihåg är att du antingen kan ha en bunden eller en rörlig ränta på ditt lån. En bunden ränta är densamma under hela lånetiden, medan en rörlig ränta stiger och sjunker i takt med Riksbankens styrränta. Du kan i vissa fall även ha en rörlig ränta med ett så kallat räntetak. Det betyder att det finns ett tak för hur mycket räntan kan stiga, men under detta tak kan den röra sig hur som helst. Du får då en övre gräns för hur mycket ditt lån kan kosta dig varje månad, men du kan fortfarande dra nytta av räntesänkningar.

Ibland kan du endast bli erbjuden en rörlig ränta. Det kan till exempel gälla för lån utan säkerhet. Räntan är då vanligtvis individuellt satt, beroende på just din ekonomi och kreditvärdighet och historia. När du blivit erbjuden en ränta av en bank, är det viktigt att du räknar ut den effektiva räntan för att få fram den verkliga kostnaden för lånet. Du tar då den ränta som uppgetts, också kallat den nominella räntan, och räknar sedan samman denna med alla andra avgifter för lånet utslagna på ett år. Du får då fram lånets effektiva ränta, det vill säga hur mycket lånet allt som allt kostar förutom amorteringen varje månad räknat i procent. Det är då lätt att jämföra ett lån med ett annat och du får en rättvis bild av hur dyrt eller billigt ett lån blir. Du kan då också räkna ut lånets totalkostnad, det vill säga hur mycket lånet slutligen har kostat utöver lånebeloppet när hela lånet är betalt och klart.

Banken eller andra företag som erbjuder någon form av lån, är alltid skyldiga enligt svensk lag att informera dig som konsument om den effektiva räntan, men ibland kan informationen vara otydlig eller svårbegriplig. Det bästa är alltid att själv kontakta bankerna och fråga om alla avgifter som kan tänkas tillkomma för lånet. Du bör också räkna på hur olika löptider, hur lång tid du betalar tillbaka på lånet, påverkar månadskostnaden. Om en kortare löptid påverkar månadskostnaden ganska lite, kan det vara bra att ha så kort löptid som möjligt för att inte betala för mycket extra utöver lånebeloppet. Du blir också skuldfri snabbare, något som alltid är en fördel för de allra flesta.