Hur får man lägst ränta?

Det allra viktigaste när man jämför olika lån och krediter är ju räntan. En låg ränta är något de flesta vill ha när de tar ett lån. Men hur får man då den allra lägsta räntan? För det första är det viktigt att du till att börja med jämför de olika bankernas räntor, men även andra avgifter såsom aviavgifter, fakturaavgifter och startavgifter. Även dessa påverkar hur mycket ditt lån faktiskt kommer att kosta dig. När det gäller räntan kan det vara bra att ha i åtanke att räntan i de flesta fall är rörlig och alltså påverkas av reporäntans upp- och nedgångar. Det innebär att räntan när som helst kan stiga på ditt lån. Det är därför viktigt att du tar med detta i beräkningen när du gör en kalkyl på hur mycket du har råd att låna och hur snabbt du har råd att betala tillbaka. Räntan är också i de flesta fall individuell och kan till exempel baseras på hur stor risk banken tycker att det är att låna ut pengar till just dig. Enkelt uttryckt kan man säga att ju bättre ekonomiska förutsättningar du har för att betala tillbaka det du lånat, desto lägre ränta brukar du få då det från bankens sida anses vara lägre risk att du inte kommer att kunna betala tillbaka.

Ofta kan du förhandla med banken om en lägre ränta, främst när det gäller ränta på lån med säkerhet som till exempel bolån. Då är räntan oftast fastställd för en viss tid, från 3 månader upp till ett tiotal år. I synnerhet när det gäller bolån kan du pruta på räntan. Banken vinner mer på att ha dig som kund än vad den skulle tjäna på att ge dig en högre ränta. Många banker har idag så kallade färdigförhandlade räntor för att inga kunder ska känna att de missar en lägre ränta för att de kanske inte känner sig helt bekväma med prutande eller förhandlingar.

Hur lång tid du betalar tillbaka ditt lån på kan också påverka vilken ränta du kommer att få på ditt lån. En längre återbetalningstid gör ju också att banken har sina pengar utlånade till dig under längre tid och den totala räntekostnaden blir därför högre än om du väljer att betala tillbaka på kortare tid. Det är alltid mest fördelaktigt att försöka betala tillbaka ett lån så snabbt som möjligt.