Hur mycket du får låna beror på en mängd olika saker. Banken gör en bedömning av ditt hushålls ekonomi och budget för att avgöra hur stort utrymme du har att betala på ett lån. Banken räknar också med att du ska ha utrymme att betala även om räntan stiger med ett visst antal procent. Hur många procents ökning man förväntas ha råd med varierar lite mellan de olika bankerna och låneinstituten, men en ökning på åtminstone minst 5 procentenheter ska hushållets budget klara av. Det måste också finnas utrymme för andra kostnader.

För ett lån med säkerhet bedöms hur mycket det du ska lämna som säkerhet för lånet är värt. Det kan exempelvis vara en bil eller en bostad. Ska du låna utan säkerhet är det endast din ekonomi som avgör hur mycket du får låna. Mycket kan hända i livet under lånets löptid. För att vara trygg är det därför alltid viktigt att göra en noggrann budget, för att se hur mycket du faktiskt har råd att låna och därefter betala tillbaka utan större problem.

Om du ska stå på ett lån ensam eller om du har en medsökande spelar också roll för hur mycket du får låna. Marginalerna ökar väsentligt om ni är två som ansöker om ett lån tillsammans, jämfört med om du ansöker om ett lån ensam. Båda era inkomster och anställningar tas med i beräkningen och chanserna är större både till bättre ränta och högre lånebelopp.

I slutändan är det alltid din ekonomiska situation och kreditvärdighet som avgör hur mycket du beräknas ha råd att låna. Ett personligt besök på banken eller ett samtal till långivaren är alltid ett bra sätt att få svar på sina frågor och diskutera sin ekonomiska situation på en mer personlig nivå, för att ge banken förutsättningar att göra en mer rättvis bedömning av just din och ditt hushålls ekonomi.

Ett lån är en av de största ekonomiska investeringarna du kommer att göra i livet. Det är därför viktigt att du gör noggranna beräkningar av hur mycket utrymme du har för kostnaderna för lånet, oavsett om det avser ett lån för köp av bostad, bil eller något annat.
Gör gärna en jämförelse för att kontrollera var du kan bli erbjuden den bästa räntan och de mest fördelaktiga villkoren. Detta för att du ska ha så goda förutsättningar som möjligt att betala tillbaka lånet utan problem.